collectie
Olieverfschilderij:

In 2015 ging er in veilinghuis Sotheby’s New York een uitzonderlijk schilderij van de Oostendse schilder James Ensor onder de hamer. Het kunstwerk, getiteld Les Poissardes mélancoliques en afkomstig uit de verzameling François Franck, één van de mecenassen van Ensor, is een belangrijk werk in het oeuvre van de kunstenaar. De schilder vermengt er namelijk twee van zijn geliefde thema’s in: de volkse types uit de vissersbuurt van zijn thuisstad en de groteske skeletten die in veel van zijn andere schilderijen voorkomen. Het werk was bovendien niet enkel opvallend om kunsthistorische redenen. Met een verkoopprijs van bijna 7.000.000 USD was het meteen ook het duurst verkochte werk van Ensor ooit op de open markt.

Bruikleen in Gent
Gezien de onbetwistbare hoge kwaliteit, de levendige stijl en de boeiende iconografie heeft het schilderij alle troeven om de kunst van Ensor nog meer geliefd te maken bij het Belgische en, bij uitbreiding, Europese publiek. De nieuwe eigenaar ging daarom op zoek naar de ideale plaats om het tentoon te stellen, en het MSK stelde zich kandidaat om het werk een nieuw tijdelijke thuis te bieden. Vanaf het najaar 2016 kreeg het museum het uitzonderlijke werk ook in bruikleen. De eigenaar deelde immers de mening dat het werk perfect past tussen de schilderijen van Ensor en zijn tijdgenoten die al in het Gentse museum te zien zijn.

Het schilderij in Ensors oeuvre en in het MSK
Het werk past perfect binnen de collectie van het MSK. De kunst van de late 19de en de vroege 20ste eeuw vormt een hoofdbrok van de werking en expertise van het MSK. Binnen de aandacht voor het symbolisme en het expressionisme vormt James Ensor één van de focuspunten, zowel als schilder, tekenaar en graficus.

Het MSK heeft vijf schilderijen van Ensor in haar collectie: Willy Finch in het atelier (ca. 1880-1882), Oude dame met maskers (1889), het door de Koning Bouwdewijnstichting verworven en in bruikleen gegeven Skelet bekijkt chinoiserieën (1885) en de door de Vlaamse Overheid verworven en in bruikleen gegeven Kinderen aan het ochtendtoilet (1886) en Pierrot en skelet in een gele toga (1893).

Daarnaast bezit het museum verschillende tekeningen van Ensor waaronder de Intrede van Christus te Jeruzalem (1885) uit de reeks De aureolen van Christus. De Vlaamse Overheid kocht in 2004 de pendant van de Intrede, met name Christus aan het volk getoond (1885), en gaf het werk in bruikleen aan het Gentse museum. Afgelopen jaar nog kon het MSK haar verzameling tekeningen uitbreiden met Christus door de engelen beweend (1886) en Faire des Grimaces (1889). De instelling bezit daarnaast een belangrijk ensemble etsen van Ensor.