collectie
Houtskooltekening: 320 cm x 240 cm
2004-F

Omstreeks 1920 onderging Frits Van den Berghe de invloed van Fernand Léger en het postkubisme. De belangrijkste compositie-elementen van de tekening In de kroezel zijn verwant met het werk van de Fransman: de geometrische vlakverdeling, de geringe perspectiefwerking en de cilindrische opbouw van de sculpturale man (staand voor de kroeg) en de naakte vrouw die hem de doorgang verspert. Anderzijds paste Van den Berghe een constructief lichtspel toe. Deze contrastwerking tussen licht en donker herinnert aan de techniek van de hout- en linosnede, een techniek die Van den Berghe rond die tijd sterk aansprak.