collectie

Het Franstalige tijdschrift ça Ira!  werd opgericht door oud-medewerkers van Lumière. Georges Marlier verzorgde de kunstrubriek, en de dichter Paul Neuhuys de bijdragen over moderne literatuur. Het maandblad was tijdens deze periode het enige Belgische tijdschrift waarin aandacht werd besteed aan de Dada-beweging. In 1921 gaf het een themanummer uit gewijd aan “Dada, sa Naissance, sa Vie, sa Mort”. De samensteller van het nummer, Clément Pansaers, had hiervoor de medewerking van de Parijse dadaïsten waaronder Paul Eluard, Francis Picabia en Ezra Pound gekregen. Het Antwerpse tijdschrift organiseerde ook diverse tentoonstellingen rond de Antwerpse abstracten, en trad ook op als uitgeverij van poëzie en lino’s. In 1922 publiceerde Paul Joostens bij ça Ira! zijn bundel Salopes, met de aanhef ‘Bonjour dada’.