Museumbibliotheek
De gespecialiseerde museumbibliotheek is een belangrijk instrument voor het wetenschappelijk onderzoek van de collectie en bij de voorbereiding van de tentoonstellingen. In de bibliotheek kunnen studenten, onderzoekers en iedereen met een interesse in kunst terecht voor informatie.

Inhoudelijk sluit de bibliotheekcollectie aan bij de museumcollectie. Ze is in hoofdzaak gericht op de West-Europese kunst van de late middeleeuwen tot de eerste helft van de 20ste eeuw.

Boeken en tijdschriften
De collectie bevat meer dan 40.000 boeken, voornamelijk monografieën en oeuvrecatalogi, tentoonstellings- en museumcatalogi. Het tijdschriftenbestand bestaat uit ongeveer 1000 titels, waaronder een 30-tal lopende tijdschriften.

Precieuze reserve
Op basis van een historische verzameling van tentoonstellings- en veilingcatalogi die rond 1900 is samengebracht, bouwde het MSK de voorbije decennia een precieuze reserve uit rond de 19de en vroeg 20ste-eeuwse kunst. De verzameling uit de precieuze reserve bestaat uit kostbare (geïllustreerde) boeken, kunstenaarsboeken, historische tijdschriften en saloncatalogi.

Deze publicaties zijn van onmisbaar wetenschappelijk belang voor de studie van de betrokken periode. Tegelijk houden vele van deze boeken rechtstreeks verband met het oeuvre van de betrokken kunstenaars, bij wie de boekkunst vaak in het verlengde lag van hun plastische werk.

Documentatie en archivalia
Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap werd in december 2002 een documentatiecentrum opgericht dat gespecialiseerd is in de kunst en cultuur van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw. Het centrum wil een studiebureau zijn waar kunsthistorische documentatie en archivalia ter beschikking worden gesteld van een breed publiek. Het accent ligt op Vlaamse kunst, gekaderd in een bredere nationale en internationale context.

Bibliotheekcollectie online
Zo’n 90% van het bibliotheekbestand en de precieuze reserve zijn online raadpleegbaar via www.cageweb.be en via www.unicat.be.

CaGeWeb of ‘Catalogus van Gentse Wetenschappelijke Bibliotheken’ ontsluit de collecties van een 20-tal Gentse wetenschappelijke bibliotheken. Unicat of ‘Union Catalogue of Belgian Libraries’ is een overkoepelende catalogus die de collecties van verschillende Belgische wetenschappelijke bibliotheken ontsluit.

De titels van de tijdschriftencollectie zijn te vinden op Antilope.