Portrait of Georgette Degraa | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Portrait of Georgette Degraa, 1909

  • oil paint, canvas
  • 54.6 x 54.6 cm
  • Inv. 1992-T

Public Domain

Download PDF

Artist

Paul La Boulaye RKD
Brussels 1856 - Ixelles 1913
painters (artists)AAT

Title Portrait of Georgette Degraa
Date 1909
Period 20th century
Signatures, inscriptions, and markings signature and year bottom right: P. LaBoulaye / 1909
Collection paintings AAT
Object type oil paintings (visual works) AAT
Inventory number 1992-T
Acquisition credit gift
Glauden-Degraa, Robert (coll.)
1992
Current whereabouts Work currently not on display
Permalink https://mskgent.be/collection/work/data/1992-T
IIIF Manifest https://imagehub.mskgent.be/iiif/3/3940/manifest.json
Art & Architecture Thesaurus 300015637 portraits AAT
300189808 figures (representations) AAT
Keywords Iconclass 31D11222 girl (child between toddler and youth) Iconclass
31D130 Maidenhood Iconclass
61BB2 historical persons - BB - woman Iconclass
61BB2(GEORGETTE DEGRAA) historical person (GEORGETTE DEGRAA) - BB - woman Iconclass
School / Style realism (artistic form of expression) AAT
Portrait buste d'un homme en armure / Louis Maeterlinck. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.] (nr. 286)
Museum van Schoone Kunsten : Catalogus ; Oude Meesters, Schilderstukken, teekeningen, plaatsneden (met geschiedkundig overzicht) / Maurice Dupuis, Georges Charles Nicolas Marie Hulin de Loo, Fritz Van Loo. - Gent : Drukkerij F. De Vos, 1938 ; Gent : Stad Gent, 1938 (p. 50)
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart / Ulrich Thieme, Felix Becker. - Leipzig : Verlag von Wilhelm Engelmann, 1907-1950 (dl. 10, p. 34)
Museum voor Schone Kunsten Gent : Catalogus schilderkunst ; Deel I: 14de - 18de eeuw ; Deel II: 19de - 20ste eeuw / Robert Hoozee, Johan De Smet, Bruno Fornari, Ruth Monteyne. - Gent : Museum voor Schone Kunsten Gent, 2007 (dl. II, p. 207 (ill.))
Do you have any suggestions, questions or information about this work?
Write us, collectie.msk@stad.gent