Catalogus Onder vrienden | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

Catalogus Onder vrienden


Ter inleiding

In de loop van zijn geschiedenis heeft het MSK een hechte vertrouwensband opgebouwd met tientallen verzamelaars die de werking en de ontplooiing van het museum in belangrijke mate ondersteunen. De gedeelde passie voor West-Europese beeldende kunst, de kwaliteit en verscheidenheid van de verzameling, het prachtige gebouw, het gevarieerde tentoonstellingsprogramma en het veelzijdige aanbod aan activiteiten die het MSK organiseert, zorgen ervoor dat privéverzamelaars zich volkomen thuis voelen in het museum. Vaak ontwikkelen de contacten tussen het MSK en de particuliere verzamelaars zich in de rand van lopend onderzoek of in de marge van publieksvragen. Aan de voorbereiding van tijdelijke tentoonstellingen gaan immers jarenlange research en prospectie vooraf, waarbij het speurwerk naar objecten in privébezit ons vaak in particuliere netwerken binnenleidt waarbij de ene collectioneur ons naar de andere gidst.

Het concept van de tentoonstelling ‘Onder vrienden’ is gegroeid uit deze dagelijkse praktijk, maar de aanpak verschilt op diverse punten van de gebruikelijke invalshoeken in het MSK. Waar tentoonstellingen doorgaans monografisch of thematisch zijn opgevat (of als een combinatie van beide) en vertrekken vanuit een kunsthistorische vraagstelling, brengen we in ‘Onder vrienden’ naast het object ook de verzamelaar voor het voetlicht. Vanuit de vaststelling dat de museumcollectie in aanzienlijke mate voortvloeit uit een ononderbroken toevloed aan privéschenkingen die vooral vanaf 1900 het Gentse publieke patrimonium ingrijpend hebben verrijkt, is het passend om terug te blikken maar tegelijk vooruit te kijken: terugblikken na 225 jaar museum en 125 jaar vriendenvereniging op degenen die de museumcollectie met handgiften, schenkingen en legaten hebben verrijkt; vooruitblikken door een sterke band te scheppen tussen hedendaagse particuliere collecties en de museumverzameling.

(fragment uit de inleiding p. 101)