In 2015 formuleerden de Verenigde Naties zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen richting 2030. Die werden intussen door maar liefst 194 landen ondertekend. Daarin wordt ‘duurzaamheid’ heel breed benaderd: van het omgaan met schaarse grondstoffen tot het investeren in menselijk kapitaal, toekomstgericht werken en het verhogen van sociale draagkracht. In Vlaanderen helpt Voka ondernemingen om deze zeventien doelstellingen te verankeren in het DNA van hun werking.

In 2020 stapte het MSK als eerste museum in op het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). Voka begeleidt het museum sindsdien om een concreet actieplan uit te rollen dat haar voetafdruk verlaagt en haar publiek inspireert naar een duurzame samenleving.

zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Duurzaamheid in het MSK beloond
Het MSK werkt al een tijd rond zaken als circulariteit, hergebruik van vitrines en tentoonstellingsmeubilair, of duurzaam promotiemateriaal en merchandising. Binnen het VCDO-traject wil men daarin nog verder gaan. Zo schakelde het museum over op LED-verlichting en wordt momenteel de mogelijkheid van een groenzone naast het museum onderzocht.

Voor de schermen werkt het museum er hard aan om drempels tot cultuur weg te nemen en mensen met elkaar te verbinden. Want ook dat is duurzaamheid. Zo werden erkunstbabbelkaarten’ gelanceerd, die mensen met andere taalachtergrond in gesprek brengen over kunst en identiteit. Via Enchanté VZW kunnen bezoekers een uitgesteld MSK-ticket kopen voor wie daar nood aan heeft. In de vernieuwde museumzalen wordt de bezoeker dan weer uitgedaagd om na te denken over de wereld van vandaag, sociale thema’s of ecologie.

Die aanpak wordt nu beloond door de erkenning als VCDO-laureaat, als eerste museum in België. De erkenning, uitgereikt door Voka, bekrachtigt de degelijke aanpak van het museum het voorbije jaar en van het feit dat op alle deelaspecten van duurzaamheid gewerkt wordt. Het is een belangrijk symbool van de maatschappelijke en ecologische rol die ook een museum kan (en moet) opnemen. Het MSK streeft ernaar om die rol jaar na jaar verder uit te bouwen, met de steun van Voka.