In 2022 en 2023 viert het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) feest. Het museum bestaat dan 225 jaar, en De Vrienden van het MSK bestaan 125 jaar. Naar aanleiding van dit feestjaar zijn we op zoek naar een tijdelijk assistent curator die mee vorm geeft aan het jaarprogramma, de tentoonstellingsorganisatie ondersteunt en de museumgeschiedenis helpt onderzoeken en zichtbaar maken voor het publiek.

Wat zullen je taken zijn?

Als assistent-curator ondersteun je de artistieke werking van het MSK, meerbepaald het onderzoek naar en presentatie van West-Europese beeldende kunst vanaf de middeleeuwen tot het midden van de 20ste eeuw. Je wordt ingeschakeld in de inhoudelijke ontwikkeling van het feestjaar (september 2022-september 2023), door actief mee te werken aan het uitgebreide programma.

Je taak als assistent-curator is tweeledig:

 • de inhoudelijke en praktische ondersteuning van de MSK-curatoren die verantwoordelijk zijn voor de tentoonstellingen Albert Baertsoen (4/9/22 - 28/11/22), Theodoor Rombouts (22/1 - 23/4/23) en Erich Heckel in Vlaanderen (20/5/23 - 3/9/23)
 • de inhoudelijke en praktische ondersteuning van het onderzoek naar de museum- en collectiegeschiedenis en de implementatie ervan off- en online (bv. op zaal, op de website…)

Je plaats in de organisatie

Je werkt onder leiding van het hoofd collectie- en onderzoek en de hoofdcurator, en wordt tewerkgesteld in het collectie-, onderzoeks- en tentoonstellingsteam. Je werkt nauw samen met de collega’s in het team, en met de andere museumteams (o.a. publiekswerking en communicatie) om de inhoudelijke uitwerking van het feestjaar tot een goed einde te brengen.

Je staat in voor de volgende taken:

 • inhoudelijke uitwerking van het onderzoeksplan m.b.t. de collectie- en museumgeschiedenis i.s.m. de inhoudelijke werkgroep feestjaar
 • opvolging van lopende bruikleendossiers i.s.m. de exhibition manager
 • opvolging van foto-aanvragen i.s.m. de exhibition manager
 • coördinatie van publicaties, zaalteksten, bezoekersgidsen, meertalige labels (NL, FR, ENG) i.s.m. de tentoonstellingscuratoren
 • opmaak en opvolging van conditierapporten i.s.m. de exhibition manager
 • coördineren van koeriersbezoeken i.s.m. de exhibition manager
 • opvolging van de planning van op- en afbouw van de tentoonstellingen en collectiepresentaties i.s.m. de exhibition manager

Wat wij verwachten

 • een grote interesse voor en grondige kennis van de West-Europese beeldende kunst, vanaf de middeleeuwen tot het midden van de 20ste eeuw
 • uitgebreide kennis van de collectie en de collectiegeschiedenis van het MSK
 • uitgebreide kennis van de museumgeschiedenis van het MSK
 • uitgebreide kennis van de recente tentoonstellingspolitiek van het MSK
 • voeling met de hedendaagse educatieve praktijk
 • organisatorisch talent
 • je bent communicatief, inventief, creatief en stressbestendig is
 • je kan verschillende visies samenbrengen tot één geheel
 • je bent perfect Nederlandstalig en hebt een uitgebreide kennis van Frans en Engels
 • je hebt een masterdiploma in de Kunstwetenschappen en minstens 2 jaar relevante ervaring

Noodzakelijke competenties

 • analyseren
 • probleemoplossend werken
 • omgevingsbewust handelen
 • schriftelijk communiceren
 • rapporteren
 • organiseren
 • technische vaardigheden beheersen