Het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) is een open huis waar we mensen laten genieten van en nadenken bij kunst. In de recent vernieuwde zalen ontdek je ruim 600 topstukken uit de Europese kunst, van de middeleeuwen tot vandaag. Het chronologische parcours wordt geregeld onderbroken door themazalen die uitnodigen tot reflecties over de eeuwen heen. De museumshop, het restaurant en de gevarieerde programmatie maken het museum tot een levendige plek waar je makkelijk een paar uur kan doorbrengen.

Om de veiligheid van onze kunstcollectie, de kunstwerken en de bezoekers te waarborgen breiden wij de ploeg van erfgoedbewakers uit met een voltijds Teamverantwoordelijke bewaking. Je takenpakket is gevarieerd, en bestaat uit:

Veiligheid:

 • Samen met diverse teams, de strategisch leidinggevende en de facilitaire beheerders van beide musea ontwikkel je een (beveiligings)procedurehandboek. Deze gaat onder andere rond camerabewaking, opvolging vanuit de meldkamer, collectiehulpverlening, evacuatieprotocol,…
 • Je zorg voor de technische omkadering en de mogelijkheden om de taak van erfgoedbewaker ten volle en geconcentreerd uit te voeren.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de museumbezoeker wat betreft veiligheid in het museum.
 • Je draagt veiligheid nauw in het vaandel. Zo heb je proactieve voorstellen en  neem je tijdig acties om de veiligheid preventief te verhogen.
 • Je werkt mee aan de uitrol van het calamiteitenplan, evacuatieoefeningen, brandpreventie,…
 • Je zorgt voor een correcte toepassing van de bewakingswetgeving en vertaling ervan naar het museum en de erfgoedbewakingsploeg.
 • Je volgt het incidentenregister en de camerabewaking op.
 • Samen met de strategisch leidinggevende ontwikkel je een security awareness program in het museum (dit wil bewustzijn rond veiligheid creëren op alle niveaus in de musea, en een programma uitrollen om dit in stand te houden en op te volgen).
 • Je bent creatief en zoekt alternatieve oplossingen voor publiekstoezicht en onthaal in de museumzalen om de (sociale) controle en/of veiligheid te verhogen (bv: afschermen van kunstwerken, werken met publieksassistenten, gouden gidsen, inzetten van externe bewaking,…)
 • Voor bovenstaande zaken werk je nauw samen met de strategisch leidinggevende en de facilitaire beheerders. Bij veiligheidsproblemen of incidenten werk je daarnaast ook samen met externe instanties (bv. politiediensten).

Leiding geven:

 • Je geeft leiding aan een team van erfgoedbewakers en coacht hen volgens de Gentse principes.
 • Je hebt oog voor personeelszorg en -ontwikkeling. Je introduceert nieuwe medewerkers, reikt de juiste vorming & opleidingen aan, coacht waar nodig en houdt motivering- en samenwerkingsgesprekken.
 • Je stuurt enkele oproepkrachten of externe bewakingsagenten aan.
 • Je organiseert een structureel overleg met de erfgoedbewakers.
 • Je zorg voor een goede informatiedoorstroming en samenwerking tussen erfgoedbewaking en andere teams (baliewerking, evenementen, facilitair beheer,…).

Publiekszorg:

 • Je ziet toe op de publieksvriendelijkheid van het team erfgoedbewaking. Je geeft invulling aan gastheerschap in het museum.
 • Je zorgt voor een goede opvolging van de info en signalisatie in de inkomhal en het museum.
 • Je draagt zorg voor de primaire publiekszones, namelijk: de museumshop, balie, inkomhal, vestiaire, opslagplaatsen, toiletten,…
 • Je bewaakt de orde en netheid van de publiekszones in het museum, zoals zitbanken, signalisatie bij op- en afbouw.
 • Je ziet toe op netheid/ look and feel van signalisatie in het museum.
 • Je hebt oog voor de activiteiten rond zaalverhuur en logistieke voorbereiding van evenementen in het museum.

Planning & administratie:

 • Je maakt een efficiënte en flexibele planning op van de bezetting op week- en weekenddagen. Je houdt hierbij rekening met het te verwachten bezoekersaantal, boekingen van groepen, geplande evenementen, kwetsbaarheid van de tentoonstellingen,…
 • Daarnaast volg je de aanvragen tot opleidingen/bijscholingen en andere afwezigheden (medisch onderzoek, verloven) die een impact hebben op de personeelsbezetting en -planning op.
 • Je volgt de dag- en maandroosters, ziekte, verlof,… strikt op.
 • Je zorgt voor een goed beheer van logistieke processen (bv. herstel van walkie talkies, wasserij, kledijleverancier, Vigilis-logos,…)
 • Je bewaakt het toegewezen budget voor externe bewaking en oproepkrachten en volgt de administratie verder op (voorbereidingen voor een correcte uitbetaling van de oproepkrachten door de HR-verantwoordelijke/financiële cel: contracten, prestaties, aanvragen, opvolging vorderingsstaten,…).

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt een  bekwaamheidsattest erfgoedbewaker of bekwaamheidsattest bewakingsagent of bekwaamheidsattest operationeel leidinggevende of bekwaamheidsattest strategisch leidinggevende.
 • Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs of hieraan gelijkgesteld.
 • Je hebt 3 jaar professionele bewakingservaring waarvan ofwel 2 jaar als erfgoedbewaker, ofwel 1 jaar als leidingevende van een team bewakingsagenten als hoofdjob.

Als dit jouw job wordt, wat krijg je dan van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op C-niveau;
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 2.858 (3 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Ecocheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren;
 • De plaats van tewerkstelling is MSK, Hofbouwlaan 28 in Gent

Iets voor jou? Schrijf je uiterlijk in op 21/06/2021. Solliciteer online via https://jobs.gent.be/vacature/teamverantwoordelijke-bewaking-mvx?utm_source=Linkedin&utm_medium=link&utm_campaign=teamverantwoordelijke+bewaking