Het team publiekswerking van het MSK zoekt tot minstens eind april 2022 naar een halftijdse versterking, bij voorkeur met onmiddellijke indiensttreding. Naast het algemeen ondersteunen van de ploeg krijg je als nieuwe collega de verantwoordelijkheid over twee onderdelen van de werking.

Enerzijds coördineer je Schoonvolk, de jongerenwerking van het museum. Dit team van ca. 15 jongeren (16 t.e.m. 25 jaar) komt op regelmatige basis samen om activiteiten te organiseren voor een jonger publiek. Van 1 oktober 2021 t.e.m. 16 januari 2022 organiseren ze ook hun eigen tentoonstelling in Zaal E, de publieksruimte centraal in het museum.

Daarnaast organiseer je de ‘op maat’-werking van het MSK, door activiteiten op te zetten voor publiek met specifieke noden. Daarvoor bouw je verder op het reeds bestaande vaste museumaanbod, en werk je enkele specifieke nieuwe trajecten uit in nauw overleg met de collega’s in de dienst.

Wat zullen je taken zijn?

 • Je coördineert de jongerenwerking en hun overlegmomenten, zorgt voor aansturing en helpt mee met het organiseren van maandelijkse activiteiten, in afstemming met de andere diensten (communicatie, logistiek, tentoonstellingen…).
 • Je organiseert activiteiten voor de ‘op maat’-werking van het MSK: je gaat in gesprek met belendende sectoren, zoekt gidsen/begeleiders en begeleidt hen samen met de betrokken interne en externe partners.
 • Je werkt aan de uitbreiding van de audiogids met stops voor blinden en slechtzienden, onderzoekt mogelijkheden om een museaal aanbod in Vlaamse Gebarentaal uit te werken, en helpt mee met het op touw zetten van digitale publieksactiviteiten.
 • Je fungeert als tussenpersoon tussen museum, doelgroepen en intermediairs.
 • Je springt wanneer nodig bij in andere aspecten van de publiekswerking, waaronder de voorbereidingen van het feestjaar 2022-2023.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je hebt minimum een bachelor-diploma, bijvoorbeeld sociaal cultureel werk.
 • Je bent vertrouwd met de kernfacetten van publieks- en doelgroepenwerking.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het werken met jongeren.
 • Je bent vertrouwd met de sociale kaart in Gent en Oost-Vlaanderen.
 • Je bent een netwerker, klantgericht, flexibel en stressbestendig, maar kan ook zelfstandig werken.
 • Je werkt snel, nauwgezet en houdt rekening met deadlines.
 • Je hebt een goede schriftelijke- en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands.
 • Je hebt goede noties van de beeldende kunst en kennis van het kunst-educatieve veld. Je affiniteit met de werking van een museum en het MSK in het bijzonder strekt tot aanbeveling.
 • Je bent beschikbaar voor activiteiten op weekavonden, tijdens het weekend en/of tijdens schoolvakanties.

Wat bieden wij?

 • deeltijdse opdracht (2,5/5 VTE) t.e.m. 30.04.2022, met mogelijkheid tot verlenging;
 • een correct loon (B-niveau), gekoppeld aan eventueel relevante anciënniteit;
 • woon-werkvergoeding voor openbaar vervoer of fietsvergoeding;
 • extra legale voordelen zoals maaltijdcheques en extra vakantie;
 • een afwisselende functie-inhoud, boeiende contacten en autonomie

Procedure

Bezorg uiterlijk 30 juli 2021 je motivatiebrief en CV aan bart.ooghe@stad.gent. Voor vragen over de functie kan je contact opnemen met 0471 69 99 98.

Op basis hiervan vindt een eerste screening plaats en kan je gecontacteerd worden voor een gesprek. Gesprekken met de geselecteerden zullen doorgaan tussen 9 en 20 augustus (in het MSK of digitaal).

© Martin Corlazzoli
© Martin Corlazzoli