In 2020 organiseert het MSK de grootste tentoonstelling ooit rond de Vlaamse meester Jan Eyck: “Van Eyck. Een optische revolutie”. Ter versterking van de in-huis vormgever werft het museum een tijdelijk deeltijds assistent vormgeving aan, die ondersteuning zal bieden in alle aspecten van vormgeving binnen de tentoonstelling: publicaties, merchandising en communicatie/promotie. Een groot onderdeel van de opdracht omhelst de vormgeving van een tentoonstellingsboek en een publiekscatalogus.

De functie start zo snel mogelijk en loopt af op 28 februari 2020.

Functie-inhoud

Als “assistent vormgeving” werk je op de vormgeving van:

  • Het tentoonstellingsboek (4 taalvarianten), in nauwe tandem met de MSK-vormgever
  • De publiekscatalogus (3 taalvarianten) ), in nauwe tandem met de MSK-vormgever
  • Tentoonstellingspromo (flyers, brochure, affiches, advertenties, vaandels, bijlage krant…) voor zowel print als digitale kanalen
  • Diverse materialen voor publieksbemiddeling (muurteksten, bezoekersgidsen, zaalplan, educatief pakket…)

Profiel en aanwervingsvoorwaarden

  • Bachelordiploma (of gelijkwaardig) + minstens 1 jaar aantoonbare ervaring binnen vormgeving
  • Uitstekende aantoonbare ervaring in boek-vormgeving
  • Kennis van de huidige ontwerpsoftware: Adobe Creative Cloud (Photoshop, InDesign, Illustrator).
  • Beschikt over typografische vaardigheden, kennis van zetwerk en heeft aandacht voor details.
  • Actieve teamspeler die ook nauwgezet zelfstandig kan werken
  • Onmiddellijke indiensttreding mogelijk

Plaats in het organogram

Je werkt binnen het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK), ressorterend onder de Autonome Gemeentebedrijven Kunsten en Design en Erfgoed. Het AGB Kunsten en Design bestaat uit 3 musea: het MSK, S.M.A.K. en het Designmuseum.

Je rapporteert rechtstreeks aan de verantwoordelijke van het team communicatie en publiekswerking en werkt hierbinnen het nauwst samen met de vormgever en met de collega’s binnen en buiten het team, voor wie je de vormgevingsopdrachten uitvoert. In de uitvoering van je opdracht functioneer je met de nodige autonomie.

Competentieprofiel

Samenwerken
Probleemoplossend werken
Technische vaardigheden
Resultaatgericht werken
Mondeling communiceren