Pano Salle Vide

Onze conservator Cathérine Verleysen werkte mee aan de tentoonstelling Nervia-Sint-Martens-Latem, die in het najaar van 2015 opende in het Museum van Elsene. Enkele werken uit de MSK-collectie werden voor deze gelegenheid ook uitgeleend aan onze Brusselse collega’s.

lees meer

In het Noorden van het land Sint-Martens-Latem, dat aan de wieg stond van de Vlaamse symbolisten en expressionisten - Gustave Van de Woestijne, Constant Permeke… In het Zuiden de Henegouwse groep Nervia met schilders Anto Carte en Louis Buisseret. Op de tentoonstelling werden de onafhankelijke ontwikkeling van beide groepen, hun verschillen en overeenkomsten belicht aan de hand van een boeiende dialoog.

Onder gemeenschappelijke Vlaamse en Waalse leiding van Michel de Reymacker (BAM-Mons) en Catherine Verleysen (MSK - Gent) bracht de tentoonstelling Nervia – Latemse school twee grote Belgische kunststromingen van het interbellum in dialoog met elkaar: de Henegouwse groep Nervia, in 1928 opgericht door Léon Eeckman met in zijn rangen kunstenaars als Anto Carte, Louis Buisseret, Léon Navez en Taf Wallet, en de Vlaamse Latemse school, met namen als Valerius De Saedeleer, Gustave Van de Woestijne en Binus Van den Abeele.

Ondanks hun gescheiden ontwikkelingen belichtte de tentoonstelling hun overeenkomsten en de punten waarop de twee groeperingen van elkaar afwijken, om zo de rijkdom en de eigenheid van hun beider producties ten volle te waarderen en een beter inzicht te krijgen in de gemeenschappelijke context waarin ze zich ontwikkelden.