collectie

1700-1800

De schilder- en beeldhouwkunst van de 18de eeuw is in de collectie van het museum vertegenwoordigd door enkele werken met een uiteenlopende stijl en herkomst. Terwijl in de Zuidelijke Nederlanden de monumentale barok de overheersende stijl blijft, evolueren de Franse en Italiaanse kunst naar de rococo. In Engeland, waar ook tal van Noord- en Zuid-Nederlandse kunstenaars actief zijn, ontwikkelt zich een school die in nauw verband staat met de belangrijkste opdrachtgever van schilders: de adel. Die wou uitpakken met portretten, schilderijen van hun landhuizen, society-taferelen,...