Sinds 2012 wordt het Lam Gods achter glas gerestaureerd in het MSK. Een keer per maand ontvangen de restaurateurs het publiek om uitleg te geven over de stand van zaken van de restauratie. Zowel voor de leek als voor de gepassioneerde amateur vormen deze ontmoetingen een unieke gelegenheid om kennis te maken met de historische, de wetenschappelijke, de materiële, de technische en de deontologische aspecten van de restauratiecampagne.

Bij deze ontmoetingen krijgt het publiek ook de gelegenheid vragen te stellen over de geschiedenis van het veelluik en over de vroegere restauraties, de staat van de panelen en de originaliteit van de lijsten, de problemen van de toeschrijving of de hypothesen over oorsprong en betekenis van een van de meest fascinerende meesterwerken uit onze geschiedenis. Kom dichter bij Van Eyck dan ooit tevoren!

Het restauratieatelier van het Lam Gods © www.lukasweb.be -…
Het restauratieatelier van het Lam Gods © www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, foto KIK-IRPA, Brussel