We hebben een dagarrangement opgesteld voor uitgebreide vergaderingen, studiedagen of andere bijeenkomsten met meerdere pauzemomenten. Hierbij voorzien we eten en drinken voor de groep, met een vaste prijs per persoon. Deze sessies kunnen steeds in combinatie met een individueel bezoek aan het museum, een rondleiding met gids of een workshop/teambuilding op maat.

© Martin Corlazzoli
© Martin Corlazzoli