Het MSK beheert kunst voor de toekomst, doet wetenschappelijk onderzoek, bouwt aan tentoonstellingen en neemt een actieve sociale rol op. Ook jij kan meebouwen aan onze werking, door middel van een fiscaal aftrekbare gift. Hoe klein of hoe groot, dankzij jouw bijdrage kunnen we nog meer mensen laten genieten van kunst en erfgoed.

Doe een fiscaal aftrekbare gift

Via de Koning Boudewijnstichting kan je een vrije gift storten aan het MSK. Giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingsvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Stort op de culturele mecenaatsrekening Museum voor Schone Kunsten, op rekening BE10 0000 0000 0404 met BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting, en gebruik daarbij de gestructureerde mededeling 129/1029/00031.

Ondersteun een specifiek project

Je kan er ook voor kiezen om via de mecenaatsrekening één specifiek deel van de museumwerking te steunen. Meld na je donatie je voorkeur aan msk.corporate@stad.gent, dan houden we je ook op de hoogte hoe het project verloopt. Je kan je gift, klein of groot, toewijzen aan de volgende projecten:

  • Aanbod voor blinden en slechtzienden (10.000 Euro): naast onze voelplaten voor mensen met een visuele beperking willen we de audiogids uitbreiden met visuele beschrijvingen van zo’n 25 kunstwerken, en een 3D-versie maken van een beeldhouwwerk uit de collectie.
     
  • Wegnemen van financiële drempels (5000 Euro): voor woonzorgcentra, organisaties voor anderstalige nieuwkomers of kwetsbare ouderen is de financiële drempel tot een museum soms groot. Dankzij onze mecenassen kunnen we ons dementievriendelijk aanbod, de rondleiding voor rust- en verzorgingstehuizen en de gesprekken voor anderstalige nieuwkomers aan voordeeltarieven aanbieden.
     
  • Ontwikkelen van vernieuwend aanbod (1500 Euro): met een prikkelarme rondleiding, een rondleiding voor mensen in armoede en een rondleiding rond lgbtqi+ en kunst willen we onze sociale rol in 2022 nog meer opnemen. Dankzij onze mecenassen kunnen we dit aanbod concreet maken én financieel laagdrempelig houden.
     
  • Duurzaamheidtraject (18.000 Euro): het MSK spant zich in om sociaal, maatschappelijk en ecologisch duurzamer te worden. Volgend jaar onderzoeken we o.m. het hergebruik van regenwater en de installatie van zonnepanelen, willen we koffiegruis en afgedankt meubilair recycleren, en zetten we stappen in het bestrijden van ongelijkheid. Met een gift help je ons die doelstellingen te halen.
Gepubliceerd op 10.12.21

Recent nieuws