De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan ‘Van Eyck. Een optische revolutie’. De giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingsvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Stort op cultureel mecenaatsrekening Museum voor Schone Kunsten, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404 met BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met gestructureerde mededeling 129/1029/00031.

Wens je jouw steun liever over een jaar te spreiden? Dan is ook een maandelijkse opdracht op hetzelfde rekeningnummer mogelijk. Iedere gift, klein of groot, is meer dan welkom. Schenk je 500 euro dan word je vereeuwigd als Zilveren Mecenas, Gouden Mecenassen schenken 1.500 euro.

Interesse om zilveren of gouden mecenas te worden? Meld je aan voor de fondsenwervingsavond waar je tijdens een blik achter de schermen ontdekt waarvoor jouw gift wordt aangewend.

Doe een gift

Jan en Hubert van Eyck, 'Elisabeth Borluut', 1432 . Sint-Ba…
Jan en Hubert van Eyck, 'Elisabeth Borluut', 1432 . Sint-Baafskathedraal, Gent. www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw
Gepubliceerd op 27.03.20

Recent nieuws