Elf Gentse cultuurhuizen hebben op maandag 17 december 2018 het 'Familiemanifest' ondertekend. Dat inclusieve manifest is een campagne van de Vlaamse organisatie Publiq die de familievriendelijkheid in de cultuursector wil stimuleren. 

Doe-kisten voor het MSK
Zo lanceren we in het MSK begin volgend jaar een nieuw, permanent aanbod voor families. We verspreiden doe-kisten waarin families opdrachten, verhalen en activiteiten vinden op maat van kinderen van verschillende leeftijden. Het nieuwe aanbod zal bovendien in grote mate taalvrij zijn, zodat het bruikbaar is voor elke bezoeker ongeacht hun achtergrond.

Actiepunten
Het Familiemanifest omvat 25 mogelijke actiepunten rond familievriendelijkheid waarmee cultuurhuizen aan de slag kunnen. De actiepunten helpen om drempels weg te halen, zodat bijvoorbeeld ook families in armoede of met een migratieachtergrond zich welkom voelen om deel te nemen aan het cultuuraanbod. De actiepunten zijn helder, praktisch en concreet en zijn meestal op korte termijn en met weinig middelen uitvoerbaar. 

Ondersteuning voor cultuurhuizen
Huizen die het Manifest ondertekenen, krijgen ondersteuning via kennisuitwisseling en inspiratie met goede praktijkvoorbeelden. Er zijn drie manifesten met verschillende actiepunten: ze richten zich op musea of erfgoedhuizen, bibliotheken en cultuurcentra of andere cultuurhuizen.

Kinderkunstendag in het MSK
Kinderkunstendag in het MSK
Gepubliceerd op 18.12.18

Recent nieuws