Op 20 januari overleed Roger H. Marijnissen op 95-jarige leeftijd. Hij verwierf ruime bekendheid als kunsthistoricus, gespecialiseerd in de middeleeuwse kunst en in de restauratieproblematiek. Zijn gewetensvolle en kritische standpunten werden zijn handelsmerk. In zijn publicaties nam hij zelden een blad voor de mond en vatte hij zijn uitgesproken standpunten kernachtig samen, standpunten waarin steeds het kunstwerk zelf centraal stond.

Zijn verbondenheid met het MSK was groot. Oorspronkelijk als Gentenaar en kunstliefhebber. Graag vertelde hij hoe hier, als kind aan de hand van zijn vader, de kiem gelegd werd voor een passie die uitgroeide tot een professionele carrière. Nadien als integer wetenschapper en gerespecteerd criticus. Later als lid van de toezichtcommissie en het expertencomité van het museum.

In 2011 schonk Roger H. Marijnissen aan het MSK zijn indrukwekkende verzameling boeken, documentatie en wetenschappelijk en persoonlijk archief. De schenking omvat belangrijke fondsen gewijd aan de domeinen waarin hij een grote expertise had opgebouwd: conservering en restauratie, technisch onderzoek en de problematiek van authenticiteit en vervalsing, Jheronimus Bosch, Pieter Bruegel de Oude, kunst en cultuur in de Nederlanden in de 15de en 16de eeuw. Gezien de specificiteit was de schenking een bijzonder waardevolle aanvulling voor de wetenschappelijke museumbibliotheek en het documentatiecentrum. Het MSK is Roger H. Marijnissen nog steeds bijzonder dankbaar voor dit uitzonderlijke gebaar van vertrouwen en generositeit.

Met Roger H. Marijnissen verdwijnt een van de markantste figuren uit de Vlaamse kunstwereld. Hiermee verdwijnt uit het museum ook een graag geziene bezoeker. Zijn kennis en eruditie blijft bewaard in zijn publicaties. Wat we dus het meest zullen missen, is zijn opvallende persoonlijkheid: scherpzinnig, wijs, geestig en gevat. Moge de echo van zijn onbedaarlijke lach in de museumzalen nog lang weerklinken.

Roger H. Marijnissen schenkt zijn archief aan het MSK
Roger H. Marijnissen schenkt zijn archief aan het MSK
Gepubliceerd op 22.01.19

Recent nieuws