Het werk 'De roeping van de heilige Matteus' (1536) van Marinus van Reymerswaele uit onze collectie is van 9 maart tot en met 13 juni 2021 in bruikleen aan het Museo Nacional del Prado voor hun tentoonstelling 'Marinus. Painter from Reymerswale'. 

Het is de eerste monografische tentoonstelling ooit over deze Nederlandse kunstenaar uit de eerste helft van de 16de eeuw. Aan de hand van 10 van zijn mooiste schilderijen in dialoog met boeken, prenten en munten werpt het Prado licht op deze enigmatische kunstenaar, zijn atelierpraktijken en de context waarin hij actief was.

'De roeping van de heilige Matteus' (1536) van Marinus van …
'De roeping van de heilige Matteus' (1536) van Marinus van Reymerswale in het Prado
Gepubliceerd op 31.03.21

Recent nieuws