Een groot aantal musea stellen voor de grootste Van Eyck-tentoonstelling ooit uitzonderlijke bruiklenen ter beschikking aan het MSK. Om deze bruiklenen in de best mogelijke conditie naar Gent te laten reizen, hebben sommige musea hun kans gezien om deze werken een conservatie- en/of restauratiebehandeling te laten ondergaan. Het resultaat is dat het publiek volgend jaar in het MSK de primeur krijgt om, naast de gerestaureerde buitenluiken van ‘De Aanbidding van het Lam Gods’, verschillende andere meesterwerken voor het eerst in hun oorspronkelijke fonkelende toestand te zien, zoals alleen Van Eycks tijdgenoten ze konden bewonderen.

Portret van Baudouin de Lannoy

Het meest in het oog springend is ongetwijfeld de restauratie van Jan van Eycks ‘Portret van Baudouin de Lannoy’, een bruikleen uit de befaamde Gemäldegalerie in Berlijn. Het topwerk wordt op dit ogenblik gerestaureerd in Berlijn en het verbluffende resultaat van deze restauratie zal voor het eerst te zien zijn op onze tentoonstelling. Net zoals de buitenluiken van ‘De Aanbidding van het Lam Gods’, die tijdens de restauratie (2012-2016) door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) een ware metamorfose ondergingen, zal ook het ‘Portret van Baudouin de Lannoy’ zijn originele uitzicht en karakter herwinnen.

Getijdenboek van Turijn-Milaan

Het ‘Portret van Baudouin de Lannoy’ is niet het enige kunstwerk dat een extra behandeling krijgt. Het prestigieuze ‘Getijdenboek van Turijn-Milaan’ (Museo Civico d’Arte Antica/Palazzo Madama, Turijn), waarvan enkele folio’s met miniaturen aan Jan van Eyck worden toegeschreven, ondergaat een behandeling waarbij de band en binding van het boek gerestaureerd en geconsolideerd worden.

Nog meer restauraties

De tekening ‘De Madonna met Kind in een kerkinterieur’ (Le Grand Curtius, Luik) van een anonieme navolger van Van Eyck wordt eveneens gerestaureerd. Ten slotte wordt ook de zestiende-eeuwse buste van Jan van Eyck (MAS, Antwerpen) behandeld. Al deze werken worden in 2020 voor het eerst in hun volle luister aan het publiek getoond.

Gepubliceerd op 11.10.19

Recent nieuws