Van 30 juni tot 11 november werpen het Musée de Flandre in Cassel (Noord-Frankrijk) en het MSK licht op de onterecht vergeten barokschilder Gaspar de Crayer. Eeuwenlang werd De Crayer in één adem genoemd met tijdgenoten Rubens en Van Dyck, maar vandaag is hij nagenoeg vergeten bij het grote publiek. Met een tentoonstelling en een collectiepresentatie willen de beide musea hier iets aan veranderen. Tegelijk nodigt het MSK de bezoeker ook uit om de stad te gaan verkennen, en de kunstwerken van deze grootmeester zelf te gaan opsporen.

De vergeten grootmeester
De Crayer werd in 1584 geboren in Antwerpen, maar onderhield vooral later in zijn carrière een nauwe band met Gent, waar hij ook zijn laatste levensjaren sleet. Hij voerde opdrachten uit voor de religieuze en politieke machthebbers, en stond op gelijke voet met de grote schilders van zijn tijd. De laatste honderd jaar is zijn naam echter wat in de vergetelheid geraakt. Met de overzichtstentoonstelling 'Tussenin Rubens en Van Dyck. Gaspar de Crayer, een hofschilder' wil het Musée de Flandre hier iets aan veranderen.

Het MSK leent verschillende kunstwerken uit aan deze tentoonstelling, maar enkele van De Crayers schilderijen zijn zo monumentaal dat ze zelfs niet kunnen afreizen naar Frankrijk. Deze grote doeken toont het MSK nog tot 4 november in de forumzaal, onder de titel 'Gaspar de Crayer en Gent. Onlosmakelijk verbonden'. Het wordt voor de Gentse bezoeker een ideale gelegenheid om de vergeten meester te leren kennen.

Gaspar de Crayer, Het oordeel van Salomon, ca. 1620
Gaspar de Crayer, Het oordeel van Salomon, ca. 1620

Van het MSK naar de stad
Van de vele opdrachten die De Crayer in Gentse kerken en openbare gebouwen uitvoerde, zijn er bovendien nog heel wat op hun oorspronkelijke plaats bewaard gebleven. Het MSK nodigt iedereen dan ook uit om zelf de stad in de trekken en de barokmeester te gaan zoeken.

Wie de collectiepresentatie in het museum bezoekt, ontvangt meteen een plannetje met daarop 9 stadslocaties waar je De Crayer in situ terugvindt: kerken, kloosters, het begijnhof én het stadhuis. Bovendien organiseert het museum tijdens de zomer verschillende wandelingen naar het stadscentrum, waarbij de gids drie van deze locaties aandoet en dieper graaft in het verleden van de schilder en zijn onlosmakelijke band met Gent.

Check het activiteitenoverzicht voor data en inschrijving op de rondleidingen.

Gepubliceerd op 02.07.18

Recent nieuws