Karel van Mander, De Annunciatie,  1595 (Frans Hals Museum)
Karel van Mander, De Annunciatie, 1595 (Frans Hals Museum)
Karel van Mander, De Zondvloed, ca. 1587-1588 (Frans Hals M…
Karel van Mander, De Zondvloed, ca. 1587-1588 (Frans Hals Museum)

In de museumzalen met kunst uit de Hollandse Gouden Eeuw hangen sinds kort twee verfijnde olieverfschilderijen op paneel door Karel van Mander. Beide werken zijn afkomstig uit het Frans Hals museum in Haarlem, en vullen tot het voorjaar 2018 de Gentse collectie aan.

Een uitwisseling van bruiklenen
De twee bruiklenen kaderen in de samenwerking van het MSK aan de tentoonstelling 'De kunst van het lachen. Humor in de Gouden Eeuw', die tot 18 maart in Haarlem te zien is. Het Gentse museum leende voor deze tentoonstelling twee belangrijke panelen van Adriaan Pietersz. van de Venne uit: 'Goet gelach' en 'Quaet slagh'.

In ruil reisden twee schilderijen door Karel van Mander af naar Gent, waar ze een bijzondere aanvulling vormen in de presentatie van de Hollandse Gouden Eeuw. Enerzijds is dit 'De Annunciatie' uit 1595, anderzijds 'De Zondvloed' geschilderd ca. 1587-1588.

Karel van Mander en de Gouden Eeuw
De twee schilderijen door Van Mander zijn typische voorbeelden van religieuze historieschilderkunst in de Noordelijke Nederlanden. Deze schilder, schrijver, historicus en kunsttheoreticus was oorspronkelijk afkomstig uit Meulebeke in West-Vlaanderen, maar bracht het grootste deel van zijn carrière in het Noorden door. Hij overleed in Amsterdam in 1606, twee jaar nadat zijn beroemde 'Schilder-boeck' verscheen.

In dat boek gaf Van Mander een theoretisch beschouwing over de schilderkunst, en een uitgebreid historisch overzicht van leven en werk van schilders gaande van het oude Egypte, Griekenland en Rome tot Van Manders eigen tijd. Het boek werd een sleutelwerk voor de kunstgeschiedenis en de kunsttheorie.

Gepubliceerd op 16.11.17

Recent nieuws