Op 27 september 2017 hebben vice-eersteminister en minister van Economie Kris Peeters, Gents schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen Annelies Storms en directeur van het Museum voor Schone Kunsten (MSK) Gent Catherine de Zegher twee schilderijen van Frits Van den Berghe overdragen aan de erfgenamen van Emile Henri David.

De schilderijen bevonden zich sinds 1940 in het MSK. Na afloop van een retrospectieve tentoonstelling werden deze niet opgehaald door de eigenaar, ondanks pogingen van het museum om deze op te sporen. Na verschillende jaren raakte het museum het spoor van de eigenaar helemaal kwijt.

In 2014 startte de ‘Cel recuperatie geroofde goederen tijdens de tweede wereldoorlog in België’ van de FOD Economie daarom, in nauwe samenwerking met het MSK, een onderzoek naar de identificatie van de rechthebbende(n). De cel heeft tot doel om het eigenaarschap uit te klaren van allerlei goederen van Joodse herkomst. In het geval van deze twee schilderijen ging het uiteraard niet om 'geroofde' kunst. In de inventaris van de museumcollectie zijn de twee schilderijen steeds als tijdelijke bruikleen (= tijdelijke in bewaarneming) van de heer David geregistreerd.

Dhr. David bleek intussen overleden, maar dankzij nauwgezet onderzoek, werden zijn kinderen gevonden en kunnen de werken nu – 78 jaar nadat ze uit bezit van de familie verdwenen – teruggegeven worden.

Gepubliceerd op 29.09.17

Recent nieuws