In de nieuwe collectiepresentatie zet het MSK Gent herhaaldelijk in op het creatieproces en de plaats die het gebruikte medium in de ontwikkeling van een kunstenaarsoeuvre inneemt. Waar in bepaalde zalen het gebruik van de olieverfschets in de schilderkunst of de toepassing van diverse materialen in de beeldhouwkunst aan bod komen, zoomen we in de zalen van het prentenkabinet in op de functie die de papieren drager in het werk van kunstenaars als o.m. Jean Brusselmans, Maurice Denis, James Ensor, Frans Masereel en Constant Permeke heeft.

Om slechts enkele voorbeelden te geven: de illustraties die Maurice Denis maakt voor Le Voyage d’Urien van André Gide, stralen een mysterieuze en contemplatieve vroomheid uit die de tekst van Gide niet alleen illustreren, maar tevens versterken. Masereel van zijn kant vindt in zijn houtsnedenboeken een uitermate geschikt zelfstandig uitdrukkingsmiddel om sprekende beeldverhalen-zonder-woorden te maken. Brusselmans construeert dan weer zijn schilderijen eerst op papier en gebruikt in deze tekeningen eenvoudige maar strakke schema’s waarin de personages en hun omgeving vervat zitten. In Permekes werk uit de jaren 1920-1930 primeert de tekening zelfs boven de schilderkunst. De autonomie die hij aan het werken op papier toekent, verbindt hem tot slot met Ensor bij wie de lijn het vertrekpunt vormt, zowel in het grafische als schilderkunstige werk.

© Martin Corlazzoli
© Martin Corlazzoli
Gepubliceerd op 06.05.21

Recent nieuws