Op 7 maart werd in een extra raad van bestuur de terbeschikkingstelling van Catherine de Zegher aan de AGB Kunsten en Design tijdelijk opgeschort tot na de resultaten van de audit door externen. Die kwam er na de aanhoudende commotie over de Russische avant-garde kunstwerken uit de Stichting Dieleghem in bruikleen in het museum.

In een nieuwe raad van bestuur werd Cathérine Verleysen aangesteld als tijdelijk museumdirecteur.

Cathérine Verleysen kent het MSK door en door: ze werkt al sedert 2002 bij het museum, eerst als wetenschappelijk medewerker en sinds 2014 als hoofd van de afdeling collectie en onderzoek. Cathérine Verleysen is afkomstig uit het Antwerpse maar haar studies Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde brachten haar naar Gent. Daarna studeerde ze verder in Parijs aan de Sorbonne, waar ze een doctoraat in de kunstgeschiedenis (moderne tijden) behaalde.

Vanaf 2002 werkt ze bij het MSK waar ze tentoonstellingen organiseerde over Gustave Van de Woestyne (2010), George Minne en Maurice Maeterlinck (2011) en Emile Verhaeren (2016-2017). Sedert 2017 is ze lid van de pool van experten voor de advisering van het Cultureel Erfgoeddecreet.

Met het aanstellen van de nieuwe tijdelijke museumdirecteur hoopt de raad van bestuur nu dat de rust in het museum kan weerkeren en dat de instelling zich opnieuw kan richten op haar kerntaken. Zo heeft het MSK net de nieuwe tentoonstelling omtrent de Italiaanse beeldhouwer Medardo Rosso geopend en bereidt het museum zich voor op het Van Eyck-jaar in het kader van het hefboomproject rond de Vlaamse Meesters van Toerisme Vlaanderen.

Johan De Smet, hoofd tentoonstellingen in het MSK, zal de leiding nemen over de grootste en meest ambitieuze Van Eyck-tentoonstelling ooit waarmee het MSK op aansturen van een internationaal comité van experten en met medewerking van de Kathedrale Kerkfabriek van de Sint-Baafskathedraal, zal uitpakken in 2020. Voor deze prestigieuze tentoonstellingen zijn ondertussen al heel wat bruiklenen afgesloten.  Deze tentoonstelling kadert in het Van Eyck-jaar in Gent.

Gepubliceerd op 21.03.18

Recent nieuws