Het MSK Gent toont kunst van de middeleeuwen tot vandaag en is een expertisecentrum van 19de en 20ste-eeuwse kunst. De 24 werken van de Russische avant-garde dateren uit diezelfde periode en werden opgesteld in de collectiepresentatie die meer dan 600 kunstwerken toont. Zij betekenen een kleine integratie van een deel van een privécollectie binnen de volledige herinstallatie van de museale collectie. Het MSK kreeg en krijgt nog steeds uiterst positieve en lovende kritieken voor de nieuwe opstelling.

Het MSK kwam volop in de belangstelling toen op 15 januari jl. een open brief werd gepubliceerd, ondertekend door tien zelfstandige buitenlandse kunstverhandelaars en experten, met geruchten over de echtheid van de Russische werken. Tot op heden werd echter geen enkel bewijs geleverd om deze te rechtvaardigen, en was er bijgevolg geen enkele reden om de werken weg te halen, aangezien het MSK correct en in het volste vertrouwen gehandeld heeft voor wat betreft bruiklenen.

Om klaarheid te scheppen in deze zaak richten minister van Cultuur, Sven Gatz, schepen van Cultuur van de stad Gent, Annelies Storms, en directeur van het MSK, Catherine de Zegher een expertencommissie op. De eigenaars van de werken, Igor en Olga Toporovski van de Dieleghem Stichting gaan akkoord met extra onderzoeken.

Minister van Cultuur Sven Gatz: “Het is niet aan de overheid om te bepalen welke werken in een museum tentoongesteld moeten worden. Maar aangezien de discussie omtrent de echtheid van de collectie van Toporovski grote proporties aanneemt, lijkt het ons raadzaam om snel voor klaarheid te zorgen. De expertencommissie zal een aantal kunstwerken van Toporovski onderwerpen aan een technisch materiaalonderzoek. Ik zal hiervoor in de nodige middelen voorzien.”

Annelies Storms: “Het MSK is ongewild in het oog van een storm terechtgekomen, we hopen dat de rust nu weerkeert en het museum zich opnieuw kan concentreren op haar kerntaken.”

Catherine de Zegher (maandag 29 januari 2018): “In overleg met de Minister van Cultuur en de Stad Gent, werd beslist om vanaf maandag 29 januari de avant-garde werken uit de tentoonstellingszalen van het MSK te halen met het oog op een sereen onderzoek. Ze worden voorlopig ervangen door werken uit de vaste collectie. De expertencommissie wordt deze week opgericht en een aantal kunstwerken zal worden weggehaald voor het wetenschappelijk onderzoek.”

Ondertussen nodigen we iedereen uit om volop te genieten van de prachtige herinstallatie ‘Van Bosch tot Tuymans’ waaraan door het hele museumteam met veel liefde en inzet gewerkt is.

Gepubliceerd op 12.02.18