Sedert begin 2018 is Gent bezig met een grote erfgoedverhuis: 90.000 stukken verhuizen naar twee nieuwe erfgoeddepots. Eén ervan is de state-of-the art geklimatiseerde opslagruimte die net geopend werd in de Ghelamco arena, onder de Telenettribune. Ook het MSK verhuist ruimt 500 stukken naar de gemeenschappelijke depots. Het gaat om werken die weinig of niet op zaal getoond worden Tijdens de weekdagen kan je de restauratoren en erfgoedverzorgers in zaal N aan het werk zien. Zij maken daar de stukken verhuis klaar.

Verhuis klaar maken van een tapijt in het MSK
Verhuis klaar maken van een tapijt in het MSK

De verhuis van MSK-collectiestukken
In totaal worden ruim 500 schilderijen, historische lijsten, beelden, wandtapijten en meubilair uit de collectie van het MSK overgebracht naar het Ghelamco erfgoeddepot.
Dankzij de ruimte die hierdoor vrijkomt, kan het MSK de eigen reserves herschikken en op die manier efficiënter omspringen met de collectie.

De verhuisbeweging brengt uiteraard behoorlijk wat werk met zich mee. Alle geselecteerde kunstwerken worden ontstoft, opnieuw opgemeten en gelabeld. De staat van het werk wordt gecontroleerd aan de hand van een conditierapport en het kunstwerk wordt fotografisch gedocumenteerd. Indien nodig,  worden nieuwe opnames gemaakt. Kleine conserveringsbehandelingen worden uitgevoerd zodat de werken in goede staat naar het depot kunnen.

Bezoekers kunnen deze hele beweging tot de zomer meevolgen op zaal. De grote formaten worden verwerkt in de zogenaamde Lambeauxzaal, op de eerste verdieping. Door de aanpalende zalen kunnen de bezoekers zien hoe de kunst uitgepakt, zorgvuldig behandeld en opnieuw ingepakt wordt, klaar voor de verhuis.

Het grote werk: de monumentale schilderijen
Het MSK verhuist ook een reeks schilderijen van zo’n groot formaat dat ze amper in de museumruimten passen.  Naast enkele 17de-eeuwse religieuze taferelen en groepsportretten gaat het vooral om monumentale 19de-eeuwse historieschilderijen van bekende Gentse kunstenaars zoals Gustave Vanaise, Constant Montald, Jacques de Lalaing, Louis De Taeye…. Door hun afmeting worden ze niet in een kader, maar op een rol bewaard.

Deze monumentale historieschilderijen zijn vaak afkomstig uit openbare gebouwen in Gent, zoals het Stadhuis of het oude Justitiepaleis. Ze werden in in de 19de eeuw ingezet om het zelfbewustzijn van het jonge België te promoten. . Nationale helden uit de vaderlandse geschiedenis werden in beeld gebracht om de vaderlandsliefde en de nationale trots aan te wakkeren.

In de vorige eeuw zijn enkele van deze grote werken naar de museumreserves teruggekeerd. Sommige zijn in de oorlogsjaren op rol geplaatst en sindsdien nooit meer tentoongesteld.

In de Lambeaux zaal worden deze grote schilderijen ontrold, ontstoft, gecheckt en gefotografeerd. Het fotograferen van een doek van 4 op 8 meter is geen sinecure. Gespecialiseerde apparatuur wordt ingezet. Na het ontstoffen worden kleine conserveringshandelingen uitgevoerd. Het is de bedoeling om deze delicate werken na behandeling veilig opnieuw op te rollen op passende cilinders. Elk werk wordt apart opgerold, daar waar vroeger meerdere werken vaak op één rol waren samengebracht.

Wetenschappelijk onderzoek
Deze hele verhuisbeweging is een unieke gelegenheid om wetenschappelijk onderzoek te voeren op de collectie. Over deze indrukwekkende schilderijen is vandaag weinig gekend. Ze liggen sinds lange tijd opgeborgen in de reserves en zijn met de tijd vaak in de vergetelheid geraakt. Hun verhuis is dan ook de ideale gelegenheid om de doeken opnieuw in detail te bestuderen. Voor enkele kunstwerken is er ook universitaire belangstelling, met name vanuit de afdelingen kunstwetenschappen van de Universiteit Gent en de Raboud Universiteit Nijmegen.

Volg de beweging mee op zaal
Bezoekers kunnen deze hele beweging tot de zomer meevolgen op zaal. De grote formaten worden verwerkt in de zogenaamde Lambeauxzaal (zaal M), op de eerste verdieping. Door de aanpalende zalen kunnen de bezoekers zien hoe de kunst uitgepakt, zorgvuldig behandeld en opnieuw ingepakt wordt, klaar voor de verhuis.