Het MSK Gent is een voortrekker in de beleving van kunst als bron van verbeelding, stimulans voor kritisch denken en reflectie over de wereld.

Het MSK Gent is een ‘Open Museum’ en levendige ontmoetingsplaats waar kunst, kennis en schoonheid gedeeld worden met iedereen en bron zijn van reflectie op het verleden en de actualiteit, met een blik op morgen.

Het MSK Gent toont kunst van de middeleeuwen tot vandaag en neemt haar museale en sociale rol zorgzaam en vernieuwend op. Vertrekkend van haar unieke collectie groeit het MSK Gent verder tot toonaangevend kenniscentrum van de moderne kunst van de 19de en 20ste eeuw.

Gedreven door een maatschappelijk engagement legt het MSK Gent de focus op het toegankelijk en onweerstaanbaar maken van kunst. Daarbij kiest het MSK Gent bewust voor inventieve projecten en een veelzijdige wisselwerking tussen kunstwerken, kunstenaars en publiek.

In haar werking is het MSK Gent open en verscheiden, wetenschappelijk en verrassend, innovatief en duurzaam, samenwerkend en uniek, met als doel een erkend en geliefd museum te zijn.