collectie
olieverfschilderij: 70,4 cm x 106,6 cm
1998-D

Henri Leys debuteerde met historische taferelen in de trant van Gustaaf Wappers. Dit ‘pathetisch realisme’ lag hem echter niet. Na een reis doorheen Duitsland liet hij zich inspireren door de stijl van Dürer, Holbein en Cranach. Zijn onderwerpen ging hij voortaan veeleer putten uit de zestiende-eeuwse burgerlijke sfeer en uit de literatuur. Zo illustreert de Wandeling buiten de muren een scène uit Goethes Faust. Het tafereel speelt echter niet in Nürenberg maar op de wallen van Antwerpen. Niettegenstaande het statische van de compositie is de psychologische spanning in de uitgebeelde scène voelbaar. Onder meer met dit schilderij heeft Leys zijn internationale reputatie gevestigd. Het publiek bewonderde de wijze waarop hij het verleden liet herleven door een nauwkeurige architectuur- en kostuumweergave en het realistische, romantisch getinte beeld dat hij van de werkelijkheid gaf.