collectie
olieverfschilderij: 64,5 cm x 91 cm
1991-F

Ernst Ludwig Kirchner studeerde architectuur in Dresden. Als schilder was hij autodidact. Samen met Erich Heckel en Karl Schmidt-Rottluff richtte hij in 1905 in Dresden de expressionistische kunstenaarsgroep Die Brücke op. Villa in Dresden is een typisch voorbeeld van Kirchners ontluikend expressionisme. De kunstenaar toverde hier een alledaags gegeven om tot een krachtige voorstelling, waarin de rechtlijnige architectuur contrasteert met de grillige boomsilhouetten. Het werk is zonder grondlaag geschilderd op een bijzonder ruw doek dat tussen de verschillende kleuren zichtbaar is. Hierdoor zijn de kleurtegenstellingen enigszins gedempt. Als architectuurstudent tekende en schilderde Kirchner talrijke stadsgezichten in Dresden. Het huis dat we hier zien ligt aan de Löbtauerstrasse en komt voor op meerdere tekeningen en schilderijen uit die tijd, gezien vanuit verschillende gezichtspunten.