collectie

1911-CI

Henry Kautsch heeft deze plaquette gegraveerd ter nagedachtenis aan zijn vader Emanuel. Ze werd in maart 1910 tentoongesteld op de New York International Medallic Exhibition alsook op het Salon van de Medaille georganiserd te Brussel ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in 1910.