collectie
temperaschilderij: 100,5 cm x 80,7 cm
1991-H

Rond de eeuwwisseling was Christian Rohlfs een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Duitse impressionisme. Onder invloed van het werk van Vincent Van Gogh evolueerde hij naar een meer expressief kleurgebruik en een dynamische lijnvoering. Zijn evolutie naar het expressionisme liep parallel met die van Die Brücke. Net als zijn vriend Emil Nolde bracht Rohlfs vaak bijbelse figuren in beeld. Zijn Mozes aanschouwt het beloofde land uit 1912 toont een bijzonder krachtige persoonlijkheid, oog in oog met zijn ideaal. De kunstenaar combineerde een realistische voorstelling met heftige kleuren en een expressieve, bijna brutale techniek. Het thema was op dat moment zeer actueel. Het toenemende anti-semitisme in Europa in de negentiende eeuw leidde tot een nieuwe politieke richting, het zionisme, dat aan de Joden een eigen staat wilde geven.