collectie

1921-DC

Op de voorzijde van de medaille is het hoofd van een klein meisje afgebeeld. Zij heet Mimine. De medaille is gedateerd 1906 en gesigneerd G. Devreese. Op de keerzijde staat te lezen dat deze medaille door G. Devreese en P. Fisch werd aangeboden aan de leden van de Société de la Medaille.

De penningvrienden van het Hollands-Belgisch genootschap hadden in 1906 een medaille  "Wijn-Bier" ontvangen. Ze was ontworpen door Lecroart en Werner en het resultaat van een wedstrijd die het genootschap had georganiseerd. Als dank voor de grote inspanningen die deze vereniging had geleverd voor de vernieuwing van de medaillekunst in België, besloten Godfried Devreese en Paul Fisch deze plaquette aan te bieden aan alle leden.

Het kleine meisje afgebeeld op de plaquette is het dochtertje van mevrouw Schellecat, kleermaakster van mevrouw Devreese. Er werden uiteindelijke 4 zilveren exemplaren gemaakt voor de ereleden en 220 bronzen voor de andere leden.