collectie
246 cm x 346,5 cm
S-18

Twee vrouwen vroegen de Joodse koning Salomo om een uitspraak te doen in een ernstig geschil. Beiden hadden kort ervoor een baby ter wereld gebracht. De ene vrouw verstikte haar kind onvrijwillig in haar slaap. Toen ze dit merkte verwisselde zij haar dode kind met het levende kind van de andere vrouw. Beide vrouwen wilden het levende kind houden. Daarom stelde Salomo voor het kind in twee te hakken en aan ieder de helft te geven. De ene moeder stemde daarmee in. De andere smeekte om haar kind niet te doden, nog liever stond ze het af aan de andere vrouw. Daardoor wist Salomo wie de echte moeder was en hij gaf het kind aan haar terug. Het Salomonsoordeel werd een begrip en synoniem voor rechtvaardige en wijze rechtspraak. Schilderijen met dat thema hingen dan ook vaak in gerechtszalen. De wijsheid van Salomo moest rechters aansporen tot het vellen van een wijs oordeel en beklaagden overtuigen van de rechtvaardigheid van de rechtspraak. Het schilderij van Gaspar de Crayer is afkomstig van de voormalige Collegezaal van de Oudburg in het Gravensteen in Gent, waar tot op het einde van de achttiende eeuw recht gesproken werd.