collectie
fresco: 66,5 cm x 74 cm
1969-C

Gustave Van de Woestyne had een grote bewondering voor de Italiaanse muurschilderkunst van de vijftiende eeuw. Na de Eerste Wereldoorlog begon hij zelf te experimenteren met de fresco-techniek. Gastvrijheid voor vreemdelingen uit 1920 is daarvan een mooi voorbeeld. Het is afkomstig van het woonhuis van de kunstenaar, het ‘Rozenhuis’ in Waregem. Van de Woestyne woonde er van 1919 tot 1926. Hij schilderde hier zichzelf terwijl hij een reiziger uitnodigt in zijn woning. De ellende van het volk na de oorlog, waarover Van de Woestyne in zijn brieven uit die tijd met veel medeleven berichtte, lag vermoedelijk aan de basis van dit christelijk geïnspireerde fresco. Het verwijst naar een van de 'werken van barmhartigheid', vermeld in het evangelie van Matteus.