collectie

1909-RRR

François Auguste Gevaert werd geboren te Huise bij Oudenaarde op 31 juli 1828. Zijn vader was bakker en zijn moeder van boerenafkomst. Reeds op zeer jonge leeftijd bleek Gevaert muzikaal uiterst begaafd te zijn. Op 13-jarige leeftijd ging hij studeren aan het Gentse Conservatorium. In 1844 kreeg hij de eerste prijs voor piano. Hij begon zelf pianolessen te geven en werd organist in de Jesuïtenkerk te Gent. Hij won de Belgische Prijs van Rome in 1847 en na een rondreis in Italië, Spanje en Duitsland trok hij naar Parijs waar hij koordirecteur werd van de Grand Opéra. Na de Franse oorlog van 1870 kwam hij terug naar België en werd in 1871 directeur van het Koninklijk Conservatorium te Brussel waar hij actief bleef tot aan zijn dood in 1908. Hij werd kapelmeester van het hof en in de adelstand verheven.

Charles Samuel gaf op de keerzijde van deze plaquette het grafmonument weer dat Paul de Vigne beeldhouwde voor mevrouw Gevaert. Het bevindt zich op de stadsbegraafplaats te Brussel. De lauwerkrans en palmtak verwijzen naar de grote verdiensten van Gevaert.