collectie
olieverfschilderij: 54,9 cm x 68,8 cm
1987-A

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vestigde Frits Van den Berghe zich in Het Gooi, een landelijke streek ten oosten van Amsterdam. In Nederland dat neutraal was, kwam hij in contact met de vooroorlogse modernistische stromingen zoals het expressionisme, het kubisme en het futurisme. De sterrenvisser is een treffend voorbeeld van de persoonlijke synthese tussen die verschillende invloeden. De metafysische gelaagdheid en de visionaire kracht van Van den Berghes werken – zo kenmerkend voor zijn oeuvre – uiten zich vaak, zoals hier, in poëtische beelden die blijven intrigeren. Op De sterrenvisser zien we een naakte figuur die in de stilte van het nachtelijk duister de weerspiegeling van de sterren uit het water vist. Het maanlicht schept een droomachtige en bijna onwezenlijke sfeer. Van den Berghe gaf zelden uitleg bij zijn werk, wat de interpretatie niet gemakkelijk maakt. De schijnbaar zinloze handeling van de sterrenvisser staat mogelijk symbool voor het utopisch verlangen naar het absolute.