collectie
olieverfschilderij: 37,4 cm x 35,1 cm
1910-Z

De geseling van Christus door Peter Paul Rubens is een zorgvuldig uitgewerkte schets of modello voor het gelijknamige schilderij in de dominicanenkerk, thans Sint-Pauluskerk, in Antwerpen. Het grote paneel dateert van circa 1614. Het maakt deel uit van een reeks van vijftien schilderijen, gewijd aan de mysteries van de rozenkrans, en uitgevoerd door elf kunstenaars, onder wie Maerten de Vos, Anthony van Dyck en Jacques Jordaens. De compositie van het grote doek wijkt nauwelijks af van de schets. Het modello is meer in de breedte uitgewerkt waardoor de figuren hier meer ruimte hebben. Opmerkelijk is de directe en onstuimige penseelvoering, de sculpturale kracht van de personages en de evenwichtige compositie rond de centrale figuur van Christus. Voor de houding van zijn figuren baseerde Rubens zich vaak op antieke voorbeelden die hij tijdens zijn verblijf in Italië kopieerde. De kunstenaar zelf hechtte veel belang aan zijn olieverfschetsen, getuige het feit dat hij ze tot op het einde van zijn leven in zijn bezit hield.