collectie

1909-T

Deze rechthoekige plaquette toont op de voorzijde de gekoppelde bustes van de drie kinderen Ganshof met vermelding van hun namen. Hun grootouders bestelden deze plaquette bij G. Devreese.

Franz, de oudste, geboren te Brugge op 14 maart 1895, werd professor geschiedenis aan de Gentse Universiteit (1929) en doctor in de Letteren en Wijsbegeerte. In de Eerste Wereldoorlog was hij officier en in 1919 één van de Belgische gedelegeerden bij de vredesbesprekingen. Nadien werd hij advokaat bij het Hof van Beroep te Gent. Hij overleed op 26 juli 1980.

Zijn broer Georg, geboren te Brugge op 25 oktober 1898 was officier bij het 1ste regiment Gidsen en vrijwilliger tijdens de oorlog. Hij overleed op 23 november 1973.

Walter, de jongste, geboren te Brugge op 18 mei 1900, was advokaat bij het Hof van Beroep te Brussel, magistraat aan het Hof van Cassatie en zelfs rechter ad-hoc aan de Internationaal Hof in Den Haag. Het originele plaasteren ontwerp van deze plaquette evenals een gouden exemplaar worden nog steeds in de familie bewaard.