In het MSK beleven mensen met dementie in duo met hun mantelzorger een unieke ervaring waarbij de dagelijkse (zorg)context even niet telt. Op interactieve wijze ontdekken en bespreken we samen met een gespecialiseerde gids een vijftal kunstwerken uit de museumcollectie. Is het tafereel herkenbaar voor jou? Waaraan doet het schilderij denken? Welk gevoel wekt het op? De ontmoeting met kunst kan leiden tot verrassende interactie, humor en zelfexpressie. We ontvangen 6 duo's in de voormiddag van 10 tot 11.30 uur. Bij grote belangstelling organiseren we voor 6 duo's een namiddagsessie van 14 tot 15.30 uur.