De komende maanden stellen de gidsen van het MSK een persoonlijke keuze voor van drie werken uit de museumcollectie die zelden of nooit op zaal getoond werden. Een mooie gelegenheid, niet alleen om kennis te maken met minder gekende aspecten uit de collectie, maar ook met de persoonlijke voorkeuren en de expertise van de gids.

Op zondag 18 oktober vertelt gids Inge Misschaert ons meer over de figuur van de Gentse verzamelaar Pierre-Jacques Goetghebuer (1788 – 1866). Het MSK bewaart sinds 2006 het Album Goetghebuer in langdurige bruikleen. In Archief Gent wordt de grootste prentencollectie van Gent onder de naam Atlas Goetghebuer bewaard. Maak kennis met het Album en de man die aan beide collecties zijn naam gaf.

Naast een tekening van Piranesi uit het Album Goetghebuer wordt er eveneens aandacht besteed aan de werken Josse Sébastien Van den Abeele, Gezicht op het Colosseum van Rome (1837) en Félix De Vigene, Doop in Vlaanderen (1862).

Joseph Paelinck, 'Pierre-Jacques Goetghebuer', verzameling …
Joseph Paelinck, 'Pierre-Jacques Goetghebuer', verzameling familie Goetghebuer