De komende maanden stellen de gidsen van het MSK een persoonlijke keuze voor van drie werken uit de museumcollectie die zelden of nooit op zaal getoond werden. Een mooie gelegenheid, niet alleen om kennis te maken met minder gekende aspecten uit de collectie, maar ook met de persoonlijke voorkeuren en de expertise van de gids.

Op zondag 1 november vertelt museumgids Wim Van Driessche ons meer over Frans Masereel in en uit Gent. De kiem van zowel zijn aantrekking tot het medium van de houtsnede als het menselijke engagement van Frans Masereel ligt in de Arteveldestad. Naar aanleiding van de Eerste Wereldoorlog vlucht Masereel van Gent, over Parijs naar het Zwitserse Génève. De oorlog heeft een verpletterde impact op de menselijkheid en de artistieke ijver waarmee Masereel het gewelddadige onrecht bekritiseert. Aanhangers van het pacifistisch-humanisme vinden elkaar in een artistieke en papieren strijd tegen de oorlog.

Masereels houtsneden verschijnen tijdens de oorlogsjaren onophoudelijk in meerdere periodieken, waarna met een hervonden en bruisende levenslust de woordeloze romans elkaar opvolgen, het hele decennium van de jaren twintig door. Masereel zoekt geen aansluiting bij de dadaïsten, maar blijft beeldend verhalen vertellen. Deze laten zowel  de moderne aspecten van de stad zien, als de marginale kanten ervan.

Aan de hand van het Portret van de moeder, een olieverfschilderij van Masereel uit 1928 vertelt gids Wim over een jeugd in Gent. Parijs komt aan bod in de aquarel De zwerver (avond in Montmartre). En de sfeer van de jaren twintig wordt geëvoceerd met een streepje Jazz uit de gelijknamige houtsnede.

Frans Masereel, 'De zwerver (Avond in Montmartre)', 1927, M…
Frans Masereel, 'De zwerver (Avond in Montmartre)', 1927, MSK Gent