Het MSK en Vooruit Gent werken samen met het Tunesische choreografenduo Selma en Sofiane Ouissi aan het project ‘Le Moindre Geste’ (‘Het Kleine Gebaar’). Dit kreeg de vorm van een live groepsperformance, die je in mei en juni kan meemaken in het museum.

De kracht van de kleinste bewegingen
In haar boek 'The Minor Gesture' stelt de Canadese filosofe Erin Manning dat de omwentelingen van het menselijk handelen niet in het grote gebaar schuilen, maar in kleine, alledaagse, haast onopgemerkte gebaren. Choreografen Selma en Sofiane Ouissi geloven in het potentieel van het kleine gebaar om taalgrenzen en sociaal-culturele verschillen te overstijgen. Hun werk is politiek en poëtisch en gaat over de rijkdom van lichaamstaal; het creëert ideeën voor een nieuwe samenleving waar aandacht is voor de ander.

Performance in het museum
'Le Moindre Geste' plaatst je recht tegenover mensen die in de marge van het dominante discours leven.
De makers traceren het kleinste gebaar door middel van dans, video en illustratie, in een intieme installatie die de toeschouwers uitnodigt om de levens en littekens van onzichtbare medeburgers te leren kennen. Er komt een delicate empathische wisselwerking op gang tussen wie kijkt en wie bekeken wordt. Het lichaam is een archief van geleefde ervaringen en de beweging een partituur om het levensverhaal te kunnen lezen. Bewegen betekent bewogen worden.

Wil je niet enkel toeschouwer zijn, maar ook zelf deelnemen aan één van de performances? Check dan zeker de oproep voor performers!