In de late ME staat het leven volledig ten dienste van het geloof. Kunst en religie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de individuele geloofsbeleving van zowel leken als geestelijken zijn hulpmiddelen voor persoonlijke devotie van groot belang. Bij het dagelijkse gebed gebruikt men niet enkel schilderijen en sculpturen maar ook getijdenboeken en devotie-objecten die de Bijbelverhalen visualiseren en zo de verbeelding van de gelovigen stimuleren.

Kostbare schilderijen als de Madonna met de anjer uit het atelier van Rogier van der Weyden, die de elite weliswaar ook gebruikt om sociale status te etaleren, zijn niet voor iedereen toegankelijk. Ze vonden hun weg naar een publiek van hovelingen, geestelijken en burgers.

We bekijken dit Andachtsbild dat ons, met de woorden van Jean Gerson “moet leren om met onze geest de zichtbare dingen te overstijgen om het onzichtbare te bereiken en het lichamelijke te overstijgen om het geestelijke te bereiken”. 

Rogier Van der Weyden, 'Madonna met de anjer', 15de eeuw, M…
Rogier Van der Weyden, 'Madonna met de anjer', 15de eeuw, MSK Gent