Het MSK bestaat in 2022 maar liefst 225 jaar – het oudste museum van België en één van de oudste in Europa. Een mooi moment om even stil te staan bij de oorsprong, geschiedenis en ontwikkeling van ‘het museum’ en ons eigen MSK een plaats te geven in dat brede en fascinerende verhaal. Het verhaal begint met het intrigerende en innoverende concept van het ‘Mouseion’ (tempel der muzen) in de Griekse oudheid.  In het midden van de 18e eeuw – het tijdperk van de Verlichting – wordt dit doelbewust gekozen als naam en bron van inspiratie voor het ‘Mus(a)eum’ zoals dat vorm krijgt in Engeland met de stichting van het British Museum. Vanaf de late 18e eeuw worden overal in Europa publiek toegankelijke instellingen met objecten van kunst en geschiedenis opgericht – zo ook in Gent in 1797. Het MSK is geboren! Aan de vooravond van ons jubileumjaar blikken we terug op die fascinerende periode waarin een millennia oud idee nieuw leven is ingeblazen – een idee dat nog immer eigentijds is en inspiratie biedt voor de volgende 225 jaar.

Manfred Sellink is sinds april van dit jaar directeur van het MSK. Eerder was hij directeur van het KMSKA en Musea Brugge, en hoofdconservator in Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam. Ook is hij als (gast)professor Museumkunde verbonden aan de UGent. Zijn wetenschappelijke interesse concentreert zich op Pieter Bruegel en kunst in Antwerpen in de 16e eeuw, de geschiedenis en rol van musea en op eigentijdse grafiek.

Het Forum van het Museum voor Schone Kunsten Gent in 1905
Het Forum van het Museum voor Schone Kunsten Gent in 1905
Denkbeeldige reconstructie van het Museion van Alexandrië u…
Denkbeeldige reconstructie van het Museion van Alexandrië uit de 19e eeuw

Verwante activiteiten