Prof. Dr. Maximiliaan Martens licht in deze lezing de titel van de tentoonstelling toe: 'Van Eyck. Een optische revolutie'. Een eigentijdse bron omschrijft Jan van Eyck al als een geleerde, die klassieke auteurs las en op de hoogte was van geometrie. Hij verbeterde de techniek van de olieverfschilderkunst, bereikte hierin een niveau van perfectie die ongekend was en hij was grondig op de hoogte van de fysische aspecten van licht. De combinatie van die factoren lieten hem toe de werkelijkheid op een volkomen innovatieve manier weer te geven.

Prof. Dr. Maximiliaan Martens is hoogleraar Kunstwetenschappen aan de UGent en tevens lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunst. Hij is gespeciliseerd in de kunst van de lage landen, 14e-16e eeuw. Hij is auteur van diverse boeken en meer dan 150 artikelen.

Hij is lid van de stuurgroep van het conservatie- en restauratieproject van het Lam Gods en tevens co-curator van de tentoonstelling ‘Van Eyck: Een Optische Revolutie’

 

Bron: Sint-Baafskathedraal Gent, www.lukasweb.be – Art in F…
Bron: Sint-Baafskathedraal Gent, www.lukasweb.be – Art in Flanders, foto: Hugo Maertens