Het retabel met de ‘Aanbidding van het Lam Gods’ van de gebroeders Van Eyck is in de loop der jaren onderhevig geweest aan talrijke structurele veranderingen die gedeeltelijk in verband kunnen gebracht worden met religieuze conflicten, oorlogen, brand, diefstal en wisselende smaakoordelen. Als het gevolg van deze veranderingen en gezien zijn permanente status was het altaarstuk doorheen de eeuwen heen het onderwerp van talrijke restauraties.

Het hier voorgestelde onderzoek legt het verband tussen materiële bewijzen van vroegere restauraties, die tijdens de huidige conservatiecampagne gedocumenteerd werden, en historische bronnen. In de lezing wordt aangetoond hoe deze vroegere restauraties ontdekt en geanalyseerd werden. Tevens behandelt de spreker ook de redenen waarom belangrijke behandelingen kunnen hebben plaatsgevonden en hoe ze werden uitgevoerd. Meer in het bijzonder zal worden ingegaan op een belangrijke overschilderingcampagne die mogelijks rond 1550 door Jan van Scorel en Lancelot Blondeel werd uitgevoerd.

Hélène Dubois werd opgeleid als kunsthistoricus en restaurator van schilderijen. Ze studeerde aan de Université Libre de Bruxelles en aan het Hamilton Kerr Institute, University of Cambridge (VK). Ze specialiseerde in de conservatie-restauratie van schilderijen van Europese Oude Meesters en in het technisch en historisch onderzoek van kunstwerken. Ze werkte aan het Doerner-Institut in München (D), het J. Paul Getty Museum in Malibu (VSA), de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgïe in Brussel en de Stichting Restauratie Atelier Limburg in Maastricht (NL), waar ze conservatie-restauratie van schilderijen doceerde.  Sinds 2008 is zij verbonden aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel (KIK-IRPA)  en sinds oktober 2016 leidt zij het conservatieproject van 'De Aanbidding van het Lam Gods' van de gebroeders Van Eyck. Zij onderzoekt de materiële geschiedenis van het altaarstuk voor een doctoraat aan de Universiteit Gent.

Hubert en Jan Van Eyck, Aanbidding van het Lam Gods (detail…
Hubert en Jan Van Eyck, Aanbidding van het Lam Gods (detail), 1432, © Lukasweb.be - Art in Flanders vzw – foto KIK-IRPA