De Gentse Salons speelden vanaf 1792 tot eind 19de/begin 20ste eeuw een belangrijke rol in de Belgische kunstwereld. Vaak waren ze een ontmoetingsplaats voor o.a. kunstenaars, kunstcritici en politici. Maar hoe verliep een Gents Salon concreet? Om hier een beter beeld van te krijgen, zoomen we in op de editie van 1892, waar bovendien het honderdjarige bestaan van het Salon werd gevierd. Tijdens deze lezing wordt eerst kort de ontstaansgeschiedenis besproken, om vervolgens over te gaan naar de organisatie, de werking en het verloop van het Salongebeuren. Ten laatste bespreken we de geëxposeerde kunst en leggen we enkele linken met het heden.

Lies Bertin is afgestudeerd als master in de kunstwetenschappen in 2015. Ze schreef haar masterproef over het Salon van Gent dat plaats vond in 1892.

Het salon van 1892
Het salon van 1892