Bij de restauratie van het Lam Gods werd duidelijk dat het veelluik in de loop van de zestiende eeuw grotendeels werd overschilderd. Het Lam zelf, maar ook heel wat andere beeltenissen waren eigenlijk het werk van andere meesters. Nu pas, na bijna vier eeuwen wordt terug duidelijk wat de gebroeders Van Eyck zelf gepenseeld hadden en hoe dat soms verschilt van wat we eeuwenlang te zien kregen. Wat vertelt die overschildering ons? Helpt die overschildering ons om te begrijpen waarom er in de zestiende eeuw zoveel discussie ontstond over kunst en beeldtaal, met een beeldenstorm als gevolg?

Koenraad Jonckheere is hoogleraar Renaissance & Barokkunst aan de Universiteit Gent. Hij studeerde in Leuven en werkte onder meer in Amsterdam, Londen en de VS. Hij publiceerde over portretkunst, christelijk beeldbegrip en kunstmarkten.

Hubert en Jan Van Eyck, Aanbidding van het Lam Gods (detail…
Hubert en Jan Van Eyck, Aanbidding van het Lam Gods (detail), 1432, © Lukasweb.be - Art in Flanders vzw, foto: KIK-IRPA